Aktuality

Hledáme projektového manažera

Asociace komunitních služeb hledá Projektového manažera(ku) pro realizaci projektu OPZ 041 na částečný pracovní úvazek. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení do 30.10.2016. Popis pozice v příloze. Přihlášky, prosím, zasílejte na email: zdenek.hert@bona-ops.cz

Proběhlo setkání pracovní skupiny vedoucích rehabilitací - září

6.9.2016 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny vedoucích rehabilitace v Praze v prostorách Fokusu

Témat bylo tentokrát více. Diskutovali jsme např. o: odměnách pro sociální pracovníky, uzavírání ústních smluv, specifikách v přístupu k lidem s poruchou osobnosti, o centrech duševního zdraví apod.

Další setkání pracovní skupiny vedoucí rehabilitace se uskuteční opět v Praze tentokrát v prostorách organizace Baobab a to 1. prosince v čase 10-15 hod.

Valná hromada 15.9. 2016

Vážení členové AKS,

jménem SR AKS Vás zvu na Valnou hromadu AKS,  která se uskuteční, ve čtvrtek 15. 9. 2016, v 11 hodin (předpokládaný konec v 16:30 hodin), Kavárna Dendrit Kafé, Hekrova 805/25, Praha 11, Jižní město

Program:

  • zpráva o činnosti AKS
  • zpráva o činnosti SR, AKS, hospodaření
  • zpráva o činnosti pracovních skupin (prosím, koordinátory poslat na můj email)
  • schválení nových stanov
  • tématika CDZ, reforma, Platforma,
  • diskuze 
  • zájemci o členství z minulého roku i současní –  účast na VH 15. 9. ve 14 hodin (délka prezentace max. 10 min.) Poté bude VH AKS hlasovat o přijetí bez účasti uchazečů. (Základní podmínkou je, že pracují s cílovou skupinou a mají registrované sociální nebo zdravotní služby. Pro přijetí za člena je nezbytné, aby zástupce organizace osobně na VH AKS představil organizaci a služby.)
  • schválení VZ, nových členů, usnesení VH
  • závěr
  • Účast mi, prosím potvrďte emailem.

Těším se na setkání

Za SR AKS Aleš Lang

Setkání pracovní skupiny vedoucích rehabilitací - září 2016

Další setkání pracovní skupiny vedoucích rehabilitace se bude konat 6. září 2016 v Praze v čase 10-15 hodin. Místo bude upřesněno.

Proběhlo setkání pracovní skupiny vedoucích rehabilitací - květen

3. května proběhlo setkání pracovní skupiny vedoucích rehabilitací. Hlavním tématem byla Centra duševního zdraví. Že jde o téma velmi aktuální, dokládá i počet osob, které na setkání dorazili. Bylo nás 24! Díky ochotě a milé spolupráci kolegů z CDZ pro Prahu 8 jsme mohli několik hodin diskutovat a také si prohlédnout jejich nové prostory a zázemí pro tým.

Setkání pracovní skupiny pro zaměstnávání - červen 2016

Pracovní skupina pro zaměstnávání se sejde opět ve středu 8.6. 2016  od 9:30h do 15h v  seminární místnosti TVS Fokusu Praha. Pozvánka PDF

Setkání pracovní skupiny vedoucích rehabilitace - květen 2016

Další setkání pracovní skupiny vedoucích rehabilitace se bude konat 3. května 2016 v Praze Bohnicích v čase 10-15 hodin, stěžejním tématem budou Centra duševního zdraví.

Proběhlo setkání pracovní skupiny vedoucích rehabilitace

9. února proběhlo setkání pracovní skupiny vedoucích rehabilitace. Sešlo se nás celkem 18 v nových prostorách BONA, o.p.s. v krámku Jedna Bedna, témata kterým jsme se věnovali: organizační zajištění pracovní skupiny, příjem klientů do služeb, asertivní vyhledávání klientů, peer konzultanti, vedení dokumentace.

Žádost o grant v rámci Operačního programu Zaměstnanost

AKS dne 30.1.2016 podala žádost o grant v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Číslo výzvy: 03_15_041 - Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí.

Setkání pracovní skupiny pro zaměstnávání - únor 2016

Pracovní skupina pro zaměstnávání se sejde opět ve středu 24.2. 2016  od 9:30h do 15h v  seminární místnosti TVS Fokusu Praha. Pozvánka PDF

Stránky