Aktualita

Manifest jako nesouhlas

Zde najdete celé znění manifestu. Prosím o sdílení. [http://www.askos.cz/storage/app/media/vyzva-04-03-2021.pdf]