Aktualita

Podzimní setkání pracovních skupin AKS

Dle domluvy našich pracovních skupin byly naplánované první setkání po létě v září a říjnu:

Pracovní skupina pro bydlení: dvoudenní výjezd 23. - 24. 9. 2020 v Praze

Pracovní skupina pro manažersko-metodickou činnost: 8. 10. od 10:00 v Pražském kreativním centru v místnosti č. 219

Pracovní skupina pro primární prevenci: 15. 10. 2020 v Centru vzdělávání v Praze - Bohnice

Pracovní skupina pro terénní týmy a multidisciplinaritu: 8. 10. od 10:00 v Praze

Kvůli zhoršené zdravotní a bezpečnostní situaci ohledně koronaviru je možné, že dojde ke změnám. Jednotlivé pracovní skupiny diskutují o různých možnostech, včetně online setkání.

V této chvíli s jistotou víme, že Pracovní skupina pro bydlení se v září potká iba v jeden den, s možností online zapojení. V případě zájmu o účast sledujte skupinu zde a kontaktuje přímo koordinátorku.

Informace budeme průběžně aktualizovat v sekci Pracovní skupiny.