Dokumenty

Organizační dokumenty

Stanovy Asociace komunitních služeb
Organizační a jednací řád [doc/zip, 12 kB]

Výroční zprávy

2014 [pdf]
2013 [pdf]
2002 [doc/zip, 44 kB]
2001 [doc/zip, 48 kB]
2000 [doc/zip, 11 kB]

Zápisy z valné hromady

17. 9. 2015
27. 3. 2014
21. 3. 2013
19. 3. 2012
24. 2. 2011
18. 11. 2010
17. 9. 2009 [doc, 39 kB]
Zpráva pro valnou hromadu AKS 2009 [doc, 34 kB]
20. 6. 2008 [doc/zip, 9 kB]
Zpráva pro valnou hromadu AKS 2008 [doc/zip, 7 kB]
15. 6. 2007 [doc/zip, 12 kB]
16. 6. 2006 [doc/zip, 45 kB]
21. 2. 2003 [doc/zip, 37 kB]
11. 2. 2002 [doc/zip, 30 kB]
19. 2. 2001 [doc/zip, 7 kB]
26. 6. 2000 [doc/zip, 9 kB]

Různé

Dopis ministru zdravotnictví ČR Leoši Hegerovi 16.1.2012 [pdf, 1215 kB]
Připomínky k věcnému návrhu zákona o dlouhodobé péči [pdf, 231 kB]
Přehled komunitních služeb v Praze 2009 po službách [xls, 205 kB]
Přehled komunitních služeb v Praze 2009 po organizacích [xls, 240 kB]
Vyjádření ministra Nečase ke změně zákona o soc. službách (1. část) [jpg/zip, 144 kB]
Vyjádření ministra Nečase ke změně zákona o soc. službách (2. část) [jpg/zip, 103 kB]
Připomínky k návrhu novely zákona č.108/2006 Sb. [doc/zip, 11 kB]
Návrh novely zákona č.108/2006 Sb. [doc/zip, 73 kB]
Zpráva o činnosti AKS 2007 [doc/zip, 4 kB]
Dopis AKS do VZP (Vyjádření k návrhům výkonů psychiatrických sester), březen 2003 [doc/zip, 12 kB]
Rozpočet na rok 2002 [doc/zip, 6 kB]
Plán činnosti na rok 2002 [doc/zip, 5 kB]
Dopis ministrovi práce a sociálních věcí 26. 3. 2002 [doc/zip, 4 kB]
Zápis z jednání na ministerstvu práce a sociálních věcí 22. 5. 2002 [doc/zip, 4 kB]
Plán činnosti v roce 2001 [doc/zip, 5 kB]
Rozpočet na rok 2001 [doc/zip, 4 kB]
Shrnutí činnosti v roce 2000 [doc/zip, 5 kB]
Dopis na MPSV 2009 – dotace poradny [doc, 24 kB]
Odpověď z MPSV 2009 – dotace poradny [doc/zip, 180 kB]
Dopis na MZČR 2009 – spolupráce na Národním akčním plánu pro podporu duš. zdraví [doc/zip, 39 kB]
Odpověď z MZ 2009 – spolupráce na Národním akčním plánu pro podporu duš. zdraví [doc/zip, 97 kB]

Ke stažení

Hlavičkový papír AKS [doc/zip, 140 kB]
Banery AKS [gif/zip, 42 kB]