Proběhlo setkání pracovní skupiny vedoucích rehabilitací - březen 2017

V březnu proběhlo další setkání pracovní skupiny vedoucích rehabilitace. Kromě sdílení novinek ve službách, jsme se věnovali těmto tématům: klienti s poruchou autistického spektra, peer konzultanti ve službách, služby v terénu, svépomocné aktivity.

Další setkání této pracovní skupiny se uskuteční 13. června 2017 v Praze v prostorách Fokusu Podskalí. Setkání bude tentokrát v čase 10 - 14 hod. a navazovat na něj bude kazuistický seminář v čase 14:30 - 17 hodin.