Setkání pracovní skupiny pro zaměstnávání - Prosinec 2016

Pracovní skupina pro zaměstnávání se sejde opět ve čtvrtek 15.15. 2016 od 9:30h v  seminární místnosti TVS Fokusu Praha. Pozvánka PDF