Výstupy z valné hromady AKS 2015

Dne 17.9.2015 se uskutečnila Valná hromada AKS v Café Práh, Brno. Shrnutí nejdůžitějších výstupů VH naleznete v této novince.
 

Na programu Valné hromady bylo

 1. Schválení programu, usnášeníschopnosti, určení skrutátora a zapisovatele
 2. Zpráva o činnosti o hospodaření 2014 SR, pracovních skupin
 3. Přijetí nových zájemců o členství
 4. Reforma
 5. Zkušenosti s převodem dotací na kraje, komunikace s krajem
 6. Zákon o sociálních pracovnících
 7. Zákon o duševním zdraví – poptávka MZ po zpracování
 8. Transformace na spolek
 9. Různé –diskuze
 10. Usnesení VH AKS

Zápis z Valné hromady najdete v Dokumentech.

 

Výpis důležitého

VH se usnesla, že o schvalování příjmu nových členů do AKS nebude hlasovat z důvodu nepřítomnosti uchazečů o členství a nesplnění podmínek pro vstup – registrace služeb.

Na základě průběhu příjímání nových členů se VH shodla, že je potřeba revidovat podmínky pro členství včetně nastavení jasných kritérií pro vstup. (AKS si musí rozmyslet statut uchazeče o členství, nechceme dávat know-how uchazečům, které neznáme).

Je potřeba nastavit podmínky tak, abychom vyloučili ty uchazeče, kteří chtějí být členem AKS jen z účelových důvodů např. ve snaze prezentovat se jako člen oborové asociace při záměru provozování CDZ.
 

Návrhy cílů 2016

 • Aktivovat činnost skupin
 • Pokračování lobbingu a sledování transformace
 • Aktivity ke spolupráci samospráv a poskytovatelů
 • Sesbírat statistické údaje o poskytovaných službách
 • Rozmyslet si statut uchazeče o členství, nechceme dávat know-how uchazečům zadarmo
 • Provést transformaci AKS na spolek tzn. prodiskutovat podobu nové zakládací listiny.