Asociace komunitních služeb

Již 20 let sdružujeme poskytovatele komunitních sociálně zdravotních služeb v oblasti péče o duševní zdraví

Informace o nás

Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví (AKS) vznikla z potřeby poskytovatelů mimonemocničních sociálně zdravotních služeb pro lidi se zkušeností s duševním onemocnění mít svou střešní organizaci, jež by prosazovala jejich zájmy a potažmo i zájmy celé oblasti komunitní péče pro danou cílovou populaci.

Činnost AKS vychází z přesvědčení, že jedním z poslání kultivovaného lidského společenství je napomoci lidem, kteří kvůli nemoci nejsou schopni sami plně naplňovat své běžné hmotné, sociální a duchovní životní potřeby, tento handicap vyrovnat a umožnit jim setrvání v přirozeném lidském společenství a žití produktivního života kvalitativně srovnatelného se životem ostatní populace. AKS se chce zasadit o to, aby se rozvíjela široce dostupná, efektivní a přehledně financovaná síť služeb pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním, jejímž cílem by bylo poskytovat intervence a podporu na správné úrovni a ve správné podobě tak, aby člověk se zkušeností dosáhl co největší úrovně nezávislosti (samostatnosti, soběstačnosti) a kontroly nad svým životem.


Aktuality