Aktuality

Proběhlo setkání pracovní skupiny vedoucích rehabilitací - červen 2017

V červnu proběhlo další setkání pracovní skupiny vedoucích rehabilitace. Kromě sdílení novinek ve službách, jsme se věnovali těmto tématům: nová metodika zaměstnávání uživatelů služeb, nové přístupy a změny ze zahraničí, , vzdělání dle Zákona u odcházejících pracovníků a oslavy.

Proběhlo setkání pracovní skupiny vedoucích rehabilitací - březen 2017

V březnu proběhlo další setkání pracovní skupiny vedoucích rehabilitace. Kromě sdílení novinek ve službách, jsme se věnovali těmto tématům: klienti s poruchou autistického spektra, peer konzultanti ve službách, služby v terénu, svépomocné aktivity.

Další setkání této pracovní skupiny se uskuteční 13. června 2017 v Praze v prostorách Fokusu Podskalí. Setkání bude tentokrát v čase 10 - 14 hod. a navazovat na něj bude kazuistický seminář v čase 14:30 - 17 hodin.

Setkání pracovní skupiny pro zaměstnávání - Březen 2017

Pracovní skupina pro zaměstnávání se sejde opět  v pátek 10.března 2017 v 9:30h seminární místnosti TVS Fokusu Praha. Pozvánka PDF

Proběhlo setkání pracovní skupiny vedoucích rehabilitací - prosinec 2016

V prosinci 2016 proběhlo další setkání skupiny vedoucích rehabilitace. Věnovali jsme se tématům: multidisciplinární týmy, metodické postupy na mimořádné situace, spolupráce s IZS a opatrovníky, Centra duševního zdraví.

Další setkání této pracovní skupiny bude 14. března 2017 v čase 10 - 15 hodin v Praze v organizaci Baobab (v ateliéru).

Setkání pracovní skupiny pro zaměstnávání - Prosinec 2016

Pracovní skupina pro zaměstnávání se sejde opět ve čtvrtek 15.15. 2016 od 9:30h v  seminární místnosti TVS Fokusu Praha. Pozvánka PDF

Hledáme projektového manažera

Asociace komunitních služeb hledá Projektového manažera(ku) pro realizaci projektu OPZ 041 na částečný pracovní úvazek. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení do 30.10.2016. Popis pozice v příloze. Přihlášky, prosím, zasílejte na email: zdenek.hert@bona-ops.cz

Proběhlo setkání pracovní skupiny vedoucích rehabilitací - září

6.9.2016 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny vedoucích rehabilitace v Praze v prostorách Fokusu

Témat bylo tentokrát více. Diskutovali jsme např. o: odměnách pro sociální pracovníky, uzavírání ústních smluv, specifikách v přístupu k lidem s poruchou osobnosti, o centrech duševního zdraví apod.

Další setkání pracovní skupiny vedoucí rehabilitace se uskuteční opět v Praze tentokrát v prostorách organizace Baobab a to 1. prosince v čase 10-15 hod.

Valná hromada 15.9. 2016

Vážení členové AKS,

jménem SR AKS Vás zvu na Valnou hromadu AKS,  která se uskuteční, ve čtvrtek 15. 9. 2016, v 11 hodin (předpokládaný konec v 16:30 hodin), Kavárna Dendrit Kafé, Hekrova 805/25, Praha 11, Jižní město

Program:

  • zpráva o činnosti AKS
  • zpráva o činnosti SR, AKS, hospodaření
  • zpráva o činnosti pracovních skupin (prosím, koordinátory poslat na můj email)
  • schválení nových stanov
  • tématika CDZ, reforma, Platforma,
  • diskuze 
  • zájemci o členství z minulého roku i současní –  účast na VH 15. 9. ve 14 hodin (délka prezentace max. 10 min.) Poté bude VH AKS hlasovat o přijetí bez účasti uchazečů. (Základní podmínkou je, že pracují s cílovou skupinou a mají registrované sociální nebo zdravotní služby. Pro přijetí za člena je nezbytné, aby zástupce organizace osobně na VH AKS představil organizaci a služby.)
  • schválení VZ, nových členů, usnesení VH
  • závěr
  • Účast mi, prosím potvrďte emailem.

Těším se na setkání

Za SR AKS Aleš Lang

Setkání pracovní skupiny vedoucích rehabilitací - září 2016

Další setkání pracovní skupiny vedoucích rehabilitace se bude konat 6. září 2016 v Praze v čase 10-15 hodin. Místo bude upřesněno.

Proběhlo setkání pracovní skupiny vedoucích rehabilitací - květen

3. května proběhlo setkání pracovní skupiny vedoucích rehabilitací. Hlavním tématem byla Centra duševního zdraví. Že jde o téma velmi aktuální, dokládá i počet osob, které na setkání dorazili. Bylo nás 24! Díky ochotě a milé spolupráci kolegů z CDZ pro Prahu 8 jsme mohli několik hodin diskutovat a také si prohlédnout jejich nové prostory a zázemí pro tým.

Stránky