Aktuality

Duševní zdraví v zajetí institucionalizace – jsme schopni to změnit?

Nabízíme zamyšlení Honzy Sobotky, výkonného ředitele Fokusu Praha a člena představenstva Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví.

více

Otevřený dopis ministru Jurečkovi ve věci žádosti o změnu účelu čerpání prostředků z NPO

Jednota pro deinstitucionalizaci zaslala dopis p. ministrovi Jurečkovi, ve kterém ho vyzývá ke změně výzvy Národního plánu obnovy.

Když se řekne "komunitní péče"

9. 6. 2022 se v Ostravě konala konference na téma: Podporou duše k reformě péče o duševní zdraví na které měla za AKS Blanka Veškrnová. Příspěvek pojednává o komunitní péči v českých podmínkách.

Základní rámec reformy v evropském kontextu

Sdílíme s vámi prezentaci Pavla Nováka, koordinátora Reformy péče o duševní zdraví za Prahu, kterou představil v Senátu ČR 5. 4. 2022.

Budoucnost Reformy z pohledu komunitních služeb

Prezentace Blanky Veškrnové v senátu ČR, 5. 4. 2022

Konference Slezské diakonie „Nejsi v tom sám“

Tisková zpráva ACDZ: Centra duševního zdraví v ohrožení

S nejistotou ve financování se v současné době potýkají centra duševního zdraví (CDZ) a další nové týmy, které vznikly v posledních letech s podporou prostředků evropských fondů v rámci Reformy péče o duševní zdraví. Upozorňuje na to Aliance center duševního zdraví. Na provoz těchto nových služeb měly být určeny prostředky z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví. Ty se však v rámci úsporných opatření nedostaly do finální podoby rozpočtu, který je nyní projednáván v Poslanecké sněmovně ČR.

Otevřený dopis ředitelky FOKUSu Vysočina Ministerstvu zdravotnictví ČR

Dne 14. února 2022 ředitelka FOKUSu Vysočina zaslala otevřený dopis Výkonnému výboru a Odborné radě Reformy péče o duševní zdraví. V dopise informuje o situaci v terénu ohledně zaměstnávání terénních sester a jejich financování a žádá o diskusi mezi poskytovateli, vedením Reformy a zdravotními pojišťovnami.

Rozhovor v ČR Brno o dětském duševním zdraví

V čem je oblast dětského duševního zdraví specifická? Hosty Karoliny Antlové byly Pavla Kovářová, regionální konzultantka pro Jihomoravský kraj ministerstva zdravotnictví, a Blanka Veškrnová, ředitelka organizace Práh jižní Morava a předsedkyně Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví v České republice.

SWOT analýza a hodnocení Reformy péče o duševní zdraví

Reforma péče o duševní zdraví je posledních několik let viditelně řízena a financována projekty Evropské unie přes Ministerstvo zdravotnictví ČR. Projekty CDZ I, II a III, Deinstitucionalizace, Multidisciplinarita, Destigmatizace a Nové služby se rychle chýlí ke konci. Ministerstvo zdravotnictví představilo zhruba v polovině roku 2021 evaluaci těchto svých projektů, jejich výstupy a návaznost na úkoly Národního akčního plánu pro duševní zdraví na období 2020 - 2030. Projektová evaluace je obvykle základem tvorby následných kroků a projektů dalšího plánovacího období. Evaluace představená ministerstvem vyzněla optimisticky, ale jen velice málo akcentuje důležité zkušenosti poskytovatelů a uživatelů služeb. Správní rada Asociace komunitních služeb si tedy položila otázku: „Jaké jsou zkušenosti a jaké jsou výsledky reformních projektů z pohledu zástupců uživatelů a různých typů komunitních zdravotních a sociálních služeb?“