Aktuality

SWOT analýza a hodnocení Reformy péče o duševní zdraví

Reforma péče o duševní zdraví je posledních několik let viditelně řízena a financována projekty Evropské unie přes Ministerstvo zdravotnictví ČR. Projekty CDZ I, II a III, Deinstitucionalizace, Multidisciplinarita, Destigmatizace a Nové služby se rychle chýlí ke konci. Ministerstvo zdravotnictví představilo zhruba v polovině roku 2021 evaluaci těchto svých projektů, jejich výstupy a návaznost na úkoly Národního akčního plánu pro duševní zdraví na období 2020 - 2030. Projektová evaluace je obvykle základem tvorby následných kroků a projektů dalšího plánovacího období. Evaluace představená ministerstvem vyzněla optimisticky, ale jen velice málo akcentuje důležité zkušenosti poskytovatelů a uživatelů služeb. Správní rada Asociace komunitních služeb si tedy položila otázku: „Jaké jsou zkušenosti a jaké jsou výsledky reformních projektů z pohledu zástupců uživatelů a různých typů komunitních zdravotních a sociálních služeb?“

více