Aktuality

Vyjádření uživatelů péče k pokračování reformy péče o duševní zdraví a k dalším otázkám ohledně systému péče o duševní zdraví v ČR

Vážený pane ministře, vážení členové a členky Národní rady pro duševní zdraví,

více

ESF+ dopis pro premiéra Petra Fialu a vládní koalici

Navzdory prohlubující se socioekonomické krizi vláda Petra Fialy nadále otálí s navrácením 270 milionů eur z Fondu soudržnosti (FS) zpět do Evropského sociálního fondu (ESF). Prostředky ESF+ v minulosti seškrtala vláda Andreje Babiše ve prospěch infrastrukturních fondů. Udělat to však mohla jenom díky příslibu možného zpětného převedení prostředků v případě zhoršení socioekonomické situace a propadu v oblastech zaměstnanosti, sociálního začleňování a vzdělávání, což bylo zaneseno i do Dohody o partnerství. Odborná veřejnost a Evropská komise, které už tehdy varovaly, že se jedná o chybný krok, se teď ptají, kdy dojde k nápravě. Sociální služby, které potřebuje v dnešní situaci stále více lidí, totiž nemají dostatek peněz a bez evropských peněz jim hrozí další omezování kapacit i kvality.

Nezužujme téma duševního zdraví pouze na psychiatrickou péči

Při čtení článku Hlavním kamenem úrazu české psychiatrie je nedostatek personálu, který vyšel na webu Zdravotnického deníku 3. 3. 2023, nacházím několik podstatných pozitivních bodů, které jsem se rozhodl doplnit pohledem zmiňovaných dalších oborů, které se na systému péče o duševní zdraví významnou měrou podílejí.

Duševní zdraví v zajetí institucionalizace – jsme schopni to změnit?

Nabízíme zamyšlení Honzy Sobotky, výkonného ředitele Fokusu Praha a člena představenstva Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví.

Otevřený dopis ministru Jurečkovi ve věci žádosti o změnu účelu čerpání prostředků z NPO

Jednota pro deinstitucionalizaci zaslala dopis p. ministrovi Jurečkovi, ve kterém ho vyzývá ke změně výzvy Národního plánu obnovy.

Když se řekne "komunitní péče"

9. 6. 2022 se v Ostravě konala konference na téma: Podporou duše k reformě péče o duševní zdraví na které měla za AKS Blanka Veškrnová. Příspěvek pojednává o komunitní péči v českých podmínkách.

Základní rámec reformy v evropském kontextu

Sdílíme s vámi prezentaci Pavla Nováka, koordinátora Reformy péče o duševní zdraví za Prahu, kterou představil v Senátu ČR 5. 4. 2022.

Budoucnost Reformy z pohledu komunitních služeb

Prezentace Blanky Veškrnové v senátu ČR, 5. 4. 2022

Konference Slezské diakonie „Nejsi v tom sám“

Tisková zpráva ACDZ: Centra duševního zdraví v ohrožení

S nejistotou ve financování se v současné době potýkají centra duševního zdraví (CDZ) a další nové týmy, které vznikly v posledních letech s podporou prostředků evropských fondů v rámci Reformy péče o duševní zdraví. Upozorňuje na to Aliance center duševního zdraví. Na provoz těchto nových služeb měly být určeny prostředky z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví. Ty se však v rámci úsporných opatření nedostaly do finální podoby rozpočtu, který je nyní projednáván v Poslanecké sněmovně ČR.