Členové

Členové AKS

ANIMA VIVA z.s. e-mail: centrum.opava@animaviva.cz
web: www.animaviva.cz
Baobab, o.s. e-mail: baobab@baobab-zs.cz
web: www.baobab-zs.cz
BONA, o.p.s. e-mail: info@bona-ops.cz
web: www.bona-ops.cz
CEDR Pardubice o.p.s. e-mail: cedr@cedrops.cz
web: www.skp-cedr.cz
Centrum Anabell, z. ú. e-mail: jana.sladka@anabell.cz
web: www.anabell.cz
Centrum psychosociálních služeb odd. 4 PN Bohnice e-mail: poradny@bohnice.cz
web: https://bohnice.cz/lecba/centrum-krizove-intervence-a-resocializace/
CSP Zlín, o.p.s. e-mail: csp.ops@cspzlin.cz
web: www.cspzlin.cz
Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. e-mail: centrum@slunce.info
web: www.slunce.info
Diakonie Praha e-mail: stredisko@diakonie-praha.cz
web: https://www.praha.diakonie.cz/
Domov Na cestě e-mail: jakub.vavra@domovnaceste.cz
web: www.domovnaceste.cz
Duševní zdraví, o.p.s. e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com
web: www.dusevnizdravi.com
Dům Za Břehem e-mail: vojta.ospalik@gmail.com
web: http://zabrehem.cz/
Eset – Help z. s. e-mail: office@esethelp.cz
web: www.esethelp.cz
FOKUS České Budějovice, z. ú. e-mail: t.trajer@fokus-cb.cz
web: www.fokus-cb.cz
FOKUS Labe, z.ú. e-mail: fokus@fokuslabe.cz
web: www.fokuslabe.cz
FOKUS Liberec o.p.s. e-mail: j.horakova@fokuslbc.eu
web: www.fokuslbc.eu
FOKUS-Opava, z.s. e-mail: fokusopava@seznam.cz
web: www.fokusopava.cz
FOKUS - Písek, z.ú. e-mail: info@fokus-pisek.cz
web: www.fokus-pisek.cz
FOKUS Praha, z.ú. e-mail: fokus@fokus-praha.cz
web: www.fokus-praha.cz
FOKUS Tábor, z. s. e-mail: macha@fokustabor.cz
web: www.fokustabor.cz
FOKUS Turnov, z.s. e-mail: fokus@fokusturnov.cz
web: www.fokusturnov.cz
FOKUS Vysočina, z.ú. e-mail: fokus.vysocina@fokusvysocina.cz
web: www.fokusvysocina.cz
Green Doors, z.ú. e-mail: greendoors@greendoors.cz
web: www.greendoors.cz
Charita Moravská Třebová, Komunitní centrum – „O krok dál“ e-mail: okrokdal@mtrebova.charita.cz
web: www.mtrebova.charita.cz
Charita Olomouc: Středisko Sv. Vincence e-mail: milena.brzobohata@olomouc.charita.cz
web: www.olomouc.charita.cz
Charita Opava: Chráněné bydlení pro duševně nemocné e-mail: chranene.bydleni@charitaopava.cz
web: www.charitaopava.cz
Charita Valašské Meziříčí: Centrum Amika e-mail: radek.kutac@valmez.charita.cz
web: www.valmez.charita.cz
Charita Vsetín: CAMINO sociální rehabilitace e-mail: camino@vsetin.charita.cz
web: www.vsetin.charita.cz/sluzby/camino-socialni-rehabilitace
Iskérka, o.p.s e-mail: info@iskerka.cz
web: www.iskerka.cz
JINAK, z.ú. e-mail: info@jinakops.cz
web: www.jinakops.cz
Ledovec, z.s. e-mail: info@ledovec.cz
web: www.ledovec.cz
Lomikámen, z.ú. e-mail: info@lomikamen.cz
web: www.lomikamen.cz
Mens Sana, z.ú. e-mail: j.saidlova@menssana.cz
web: www.menssana.cz
Modré Dveře, z.ú. e-mail: katerina.sivekova@modredvere.cz
web: www.modredvere.cz
Následná péče Kolping, z.s. e-mail: tereza.pelantova@kolping.cz
web: www.naslednapece.kolping.cz
Náruč, z.s. e-mail: rehabilitace@spoleknaruc.cz
web: www.spoleknaruc.cz
Oblastní charita Polička: Otevřené dveře e-mail: reditel@pol.hk.caritas.cz
web: www.policka.charita.cz
Péče o duševní zdraví, z.s. e-mail: info@pdz.cz
web: www.pdz.cz
PIAFA Vyškov, z. ú. e-mail: piafa@piafa.cz
web: www.piafa.cz/kontakt
Práh jižní Morava, z.ú. e-mail: info@prah-brno.cz
web: www.prah-brno.cz
RIAPS Trutnov e-mail: KozakovaZuzana@seznam.cz
web: www.riaps.cz
Sdružení TULIPAN, z.s. e-mail: feige@sdruzenitulipan.cz
web: www.sdruzenitulipan.cz
Slezská diakonie e-mail: r.belova@slezskadiakonie.cz
web: www.slezskadiakonie.cz
Spirála Ostrava, z.ú. e-mail: info@spirala-ops.cz
web: www.spirala-ops.cz
VIDA, z.s. e-mail: styblikova@vidacr.cz
web: www.vidacr.cz
VOR Jihlava, z.ú. e-mail: reditel@vorjihlava.cz
web: www.vorjihlava.cz
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. e-mail: sona.zelikova@vkci.cz
web: www.vkci.cz
Zahrada 2000, z.s. e-mail: info@zahrada2000.cz
web: www.zahrada2000.cz