Aktualita

Když se řekne "komunitní péče"

Komunitní péče v českých podmínkách:

• Komunitní služba • Institucionalizace • Znaky sociální služby komunitního charakteru • Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví (AKS) • Sociální služby – odborné, profesionální • SWOT analýza reformy • Přínosné a problematické… • Co je nutné pro pokračování reformy • Aktuální situace / Teď a tady


http://askos.cz/storage/app/media/Kdy%C5%BE%20se%20%C5%99ekne%20_komunitn%C3%AD%20p%C3%A9%C4%8De_.pdf