Aktualita

Otevřený dopis ministrovi Válkovi

Vyjádření Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví (AKS, z.s.) ke Stanovisku lidí se zkušeností k pokračování Reformy péče o duševní zdraví.

Odborná společnost AKS podporuje Stanovisko uživatelů péče k pokračování Reformy péče o duševní zdraví a dalším otázkám systému péče o duševní zdraví v ČR. Stanovisko reaguje zejména na vyjádření ministra zdravotnictví v Deníku N, konkrétně v článku z 1.3.2023. AKS tímto vyjádřením připomíná, že Reforma péče o duševní zdraví v ČR je dlouhodobým změnovým procesem, který započal již počátkem devadesátých let. V posledních letech je proces výrazněji diskutován především díky projektům EU, které financovaly budování sítě komunitních služeb pro duševní zdraví. Reforma a hlavně její projekty posledních let vznikaly proto, abychom jako ČR naplnili mezinárodní lidskoprávní závazky, vyplývající např. z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením nebo z Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod. Cílem Reformy je také přesun péče o pacienty a klienty z lůžkové do terénní a ambulantní péče poskytované v přirozeném prostředí. To vše ale vyplývá jak z NAPDZ na 2020-2030, tak z jeho Akčního plánu. Věříme, že pravdivá, srozumitelná a kultivovaná komunikace v médiích i odborných a politických kruzích může přispět k úspěšnému a efektivnímu budování systému péče o duševní zdraví v ČR, systému odpovídajícímu mezinárodním závazkům a hlavně potřebám pacientů a lidí ohrožených duševním onemocněním.

[http://askos.cz/storage/app/media/aks_otevrenydopis_MZ_V.V%C3%A1lek.pdf]