Aktualita

Otevřený dopis ministru Jurečkovi ve věci žádosti o změnu účelu čerpání prostředků z NPO

Jednota pro deinstitucionalizaci zaslala dopis p. ministrovi Jurečkovi, ve kterém ho vyzývá ke změně výzvy Národního plánu obnovy, ze které mají možnost čerpat i pobytové služby do 120 lůžek. AKS se k této výzvě přidala. Další podrobnosti si můžete přečíst zde: http://askos.cz/storage/app/media/Dopis_ministrovi_NPO_JDI_1.8.2022.pdf)