Aktualita

Tisková zpráva po jednání s premiérem a ministrem MPSV.

V úterý 19. září jednali premiér Petr Fiala a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka se zástupci a zástupkyněmi iniciativy Za bydlení a s dalšími významnými sociálními partnery o nastavení Pravidel spolufinancování evropských fondů na programové období 2021–⁠2027 a o tématu návratu 10 % alokace (270 mil. eur) z Fondu soudržnosti zpět do Evropského sociálního fondu plus. Zástupci a zástupkyně neziskových organizací ocenili, že vláda nakonec neodsouhlasila výrazné navýšení míry spolufinancování u nevládních neziskových organizací, které v návaznosti na konsolidační rozpočtový balíček původně navrhoval ministr financí Zbyněk Stanjura. Poukázali však na to, že spolufinancování ve výši 5 % je absolutní hranou únosnosti snižující možnost realizace některých projektů, které cílí na potřeby obyvatel České republiky, mimo jiné v oblasti včasné pomoci. Výsledkem jednání byl příslib ministra Jurečky, že u vybraných výzev je připraven jednat s vládou o 0% spolufinancování u příjemců, kteří nejsou obce nebo příspěvkové organizace. V otázce zpětného převodu 270 milionu eur (zhruba 6,6 miliardy korun) z Fondu soudržnosti, konkrétně z Operačního programu Doprava do Evropského sociálního fondu plus byl premiér skeptický vzhledem k již rozběhnutému zasmluvnění výzev. Přislíbil však stav zasmluvnění ověřit a zjistit, jaký je stav volné alokace. Nevládní neziskové organizace apelovaly na potřebu případně najít v rámci státního rozpočtu alternativní finanční prostředky v odpovídající výši. V opačném případě hrozí vážné výpadky v celém spektru sociálních služeb, od prevence až po péči a zdravotnictví, a to v situaci, kdy naopak v populaci roste jejich potřebnost. Vláda si podle zástupců a zástupkyň nevládních neziskových organizací potřebuje udělat kvalitní dopadovou analýzu a měla by si být vědoma rizik, která v případě výpadku sociálních a dalších služeb státu reálně hrozí.

[http://askos.cz/storage/app/media/tiskova-zpravajednani-s-fialou-a-jureckouesfspolufinancovanioprava.pdf]

[http://askos.cz/storage/app/media/pozicni-dokumentsetkani-s-fialou-a-jureckouesfspolufinancovani.pdf]