Pracovní skupina

Sekce pro podporu dětí s psychickými problémy

Sekce se zabývá tématem podpory dětí a mladých lidí (do 18 let věku), kteří se potýkají s psychickými problémy či již diagnostikovaným onemocněním. Zaměřuje se také na děti, které zažily vývojové trauma či jiné vážné situace a jsou významně ohroženy na zdravém psychickém vývoji. Cílem sekce je vytvořit prostor pro vzájemné sdílení, inspiraci a podporu. V České republice je téma dětského duševního zdraví nedostatečně řešeno. Skupina má za cíl dostat toto téma do centra pozornosti laické i odborné veřejnosti. 

Koordinátorka skupiny:

PhDr. Marie Zimmermannová

V případě zájmu o účast na pracovní skupině kontaktujte koordinátora.

Kontakty

PhDr. Marie Zimmermannová

tel: +420 777 632 923
e-mail: zimmermannova.mar@gmail.com