Pracovní skupina

Sekce pro zaměstnávání

Sekce je zaměřena na implementaci metody IPS či jednotlivých prvků dané metody v ČR. Poskytuje prostor pro sdílení teoretických i praktických zkušeností, vzájemnou podporu jednotlivých členů zapojených organizací. Převážně se věnuje tématům metodických postupů, příkladům dobré praxe, sběru a vyhodnocení dat, novým trendům, etickým otázkám a legislativě.

Koordinátoři skupiny: 

Kontakty

Petr Špaček

tel: +420 774 804 922
e-mail: spacek.petr@fokus-praha.cz

Vladimíra Stráňková

tel: +420 777 706 093
e-mail: strankova@fokustabor.cz